Return to Blog

Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Zorunluluğu

Duyurular By admin – 07 Temmuz 2021

11.10.2006 tarihinde kabul edilen ve 18.10.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesine göre; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini işlemi yapmadan önce Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, işlem yapan gerçek veya tüzel kişinin Kuruluşumuzca kendi nam ve hesabına işlem yaptığı kabul edilir.

Bilgilerinize sunarız.

Octet Express Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi