Başvuru Koşulları

Firmanın yetkililerinin imzaladığı Octet Kullanıcı Sözleşmesi’nin ıslak imzalı orijinali ile birlikte şirkete ilişkin diğer belgeler Octet’in anlaşmalı kargo firması ile ücretsiz olarak Octet’e ulaştırılır. Bu aşamada talep edilen belgeler aşağıda açıklanmıştır ve firma tipine göre değişkenlik gösterecektir. (* olan belgeler zorunludur)

Şahıs firmaları
– İmza yetkili kişinin kimlik ön yüz ve arka yüz fotokopisi/fotoğrafı*
– İmza beyannamesi*
– Güncel vergi levhası*
– Ticaret sicil gazetesi
– Oda kayıt belgesi
– Diğer belgeler (Seyahat acentası ise TURSAB belgesini; sektöre göre gerekli yetki belgesi varsa o belgeler)

Limited ve anonim şirketleri
– İmza yetkili kişilerin kimlik ön yüz ve arka yüz fotokopileri/fotoğrafları*
– İmza beyannamesi*
– Güncel vergi levhası*
– Ticaret sicil gazetesi*
– Güncel faaliyet belgesi*
– Diğer belgeler (%25’ten fazla hissesi olan ortakların adı soyadı, telefon numarası, kimlik ön yüz ve arka yüz fotokopileri/fotoğrafları, seyahat acentası ise TURSAB Belgesini; Turistik tesislerde Turizm Bakanlığından Alınan Turizm İşletme Belgesini; sektöre göre gerekli yetki belgesi varsa o belgeler)

Dernek veya vakıf
– İmza yetkili kişilerin kimlik ön yüz ve arka yüz fotokopileri/fotoğrafları*
– Yetki belgesi (Dernek tüzüğü, vakıf senedi, valilik izin belgesi )*
– İmza sirküleri/beyannamesi*
– Vergi dairesi, numarasını ve adresini gösterir belge*
– Diğer belgeler (Sektöre göre gerekli yetki belgesi varsa o belgeler)

Site ve apartman yönetimleri
– İmza yetkili kişilerin kimlik ön yüz ve arka yüz fotokopileri/fotoğrafları*
– Yetki belgesi*
– İmza sirküleri/beyannamesi*
– Vergi dairesi, numarasını ve adresini gösterir belge*
– Diğer belgeler (Site yönetimine ait yetkili kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, kimlik ön yüz ve arka yüz fotokopileri/fotoğrafları, sektöre göre gerekli yetki belgesi varsa o belgeler)