Return to Blog

Finansman ya da komple ticaretin finansmanı

Blog By admin – 26 Mart 2021

Ticaret, hem satmayı, hem de satın almayı kapsar. Tek boyutlu bir işlem değildir. Ticaretteki beceri sadece satarken değil, alırken de kazanmaktır. Tahsilatınızı yaparken de, öderken de kâr edebilirsiniz. Dolayısıyla finansman uçtan uca önemli bir konudur.

Her işletmenin, ister üretici, ister pazarlamacı olsun, hem müşterileri vardır, hem de tedarikçileri. Müşterilerinden ödeme alır, tedarikçilerine ödeme yapar. Aradaki fark kendisine gelir ve işletme sermayesi olarak kalır. Dolayısıyla, bir işletme, müşterileri ve tedarikçilerinden oluşan bir ekosistemden söz ediyoruz aslında. İşte ticaretin finansmanı bu ekosistem içinde yer alan tüm işletmeleri, tüm ödeme işlemlerini ve tüm mal ve hizmet akışlarını kapsamaktadır.

Diğer bir çok finansal işlemler gibi ticaretin finansmanı da günümüzde artık dijitalleşmiştir. Bir işletme tahsilatlarını ve ödemelerini, kendi sistemleri ve bankalar ile entegre çalışan tek bir digital ortamda yaptığında elde edeceği yararlar, sürat, kolaylık, maliyet ve personel tasarrufundan öte, kendine yeni iş olanakları yaratmak olacaktır.

Octet dijital portalı, aynı anda kullanıcılarına tahsilat garantisi ve kolaylığı, müşterilerine / bayilerine alternatif ödeme yöntemleri ve de tedarikçilerine finansmana erişim olanağı sunmaktadır. Dolayısıyla finansman pratik şekilde yönetilen bir fonksiyona dönüşmektedir. Sadece ticaretin bir tarafına değil, tüm ekosisteminde yer alan tarafları, müşterileri, bayileri ve tedarikçileri kapsayarak hepsinin ticaretini etkinleştirmekte, tüm taraflara finansmana erişimde kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle Octet Portalı, kullanıcı işletmeye, müşteriye / bayiye ve tedarikçiye kazan-kazan-kazan ortamı sunmaktadır.

 

Yazar: Dr. Selim Seval – Yönetim Kurulu Başkanı

Octet Blog’daki diğer yazıları okumak için https://www.octet.com.tr/blog/ adresini ziyaret edebilirsiniz.