Gizlilik Politikası

Octet Express Gizlilik Politikası

Üyelerin Octet Express web sitesine ve portalına vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda güncel kuralları açıklanan Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

ÜYELERİN GİZLİLİK HAKLARI

Bu Gizlilik Politikası, üyelerin kişisel bilgilerinin Octet Express tarafınca toplanması, kullanılması, saklanması, paylaşılması ve korunması konusunda üyelerin gizlilik haklarını tanımlar. Söz konusu politika, Octet Express web sitesi ve portalının yanı sıra ilgili uygulamalar, hizmetler ve araçlar için geçerlidir.

KAPSAM VE ONAY

Octet Express web sitesi ve portalının yanı sıra ilgili uygulamalarda, hizmetlerde ve araçlarda (bundan böyle bu hizmetler, “Octet Express Ödeme Hizmetleri” olarak anılacaktır) sunulan ürünlere, hizmetlere, içeriklere, özelliklere, teknolojilere ve işlevlere erişmek veya bunları kullanmak üzere Octet Express’e üye olunduğunda üye bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır. Bu Gizlilik Politikası’nın amacı, sözleşmeyle aksi belirtilmedikçe Octet Express Ödeme Hizmetleri’nin üyeler (ticari faaliyetlerinde Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni kullananlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir) tarafından kullanımını yönetmektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Octet Express, üyelerine Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni sunmak ve deneyimlerini kişiselleştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olmak için aşağıdaki kişisel bilgileri toplar:

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Octet Express, üyelerine Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni sunmak ve deneyimlerini kişiselleştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olmak için aşağıdaki kişisel bilgileri toplar:

OTOMATİK OLARAK ELDE EDİLEN BİLGİLER:

Octet Express web sitesine ve portalına giriş yapıldığında, bu Gizlilik Politikası ve yürürlükteki veri koruma yasaları ve düzenlemelerine uygun olarak, üyelerle ilgili bilgileri otomatik olarak toplamak amacıyla çerezler ve diğer araçlar kullanılmaktadır. Octet Express Ödeme Hizmetleri kullanıldığında üyenin bilgisayarından, cep telefonundan veya erişim sağladığı diğer aygıtlardan gönderilen bilgiler toplanır. Octet Express, erişilen sayfalar hakkındaki verileri, bilgisayar IP adresini, cihaz kimliğini veya tanımlayıcısını, cihaz türünü, coğrafi konum bilgilerini, bilgisayar ve bağlantı bilgilerini, mobil ağ bilgilerini, sayfa görüntülemelerine ilişkin istatistikleri, sitelere ve sitelerden trafik bilgilerini, yönlendirme URL’sini, reklam verilerini ve standart web günlüğü verileri ile diğer bilgileri (bunlarla sınırlı değildir) toplamaktadır. Octet Express ayrıca çerezler ve web işaretçileri aracılığıyla da adsız bilgileri toplamaktadır.

OCTET EXPRESS’E SAĞLANAN BİLGİLER:

Octet Express, Octet Hizmetleri’nin kullanılması aşamasında sağlanan tüm bilgileri, hesap bilgilerinin eklenmesi veya güncellenmesi durumunda web sitesindeki ve portalındaki formlara girilen bilgileri ya da başka bir şekilde Octet Express Ödeme Hizmetleri’ne Octet Express’e gönderilen bilgileri toplayabilir ve saklayabilir. Octet Express Ödeme Hizmetleri kullanıldığında üyelerin işlemlerine ve faaliyetlerine ait bilgiler de Octet Express’e ulaşmış olur. Üyeler Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni kullandığında, şu tür bilgiler alınır:

Ticaret sicili bilgileri, mernis numaraları, e-posta, tebligat adresleri, yönetici ve ortak kimlik bilgileri, imza sirkülerleri ve diğer benzer bilgiler

Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni kullanırken sağlanan banka hesap numaraları, finansal tablolar gibi finansal bilgiler

Octet Express, üye tarafından oluşturulmuş içerik, gönderi veya Octet Express müşteri destek ekibiyle olan iletişim bilgilerini, üyenin bir ankete vermis olduğu yanıtları, Octet Express kurumsal ailesinin ve diğer şirketlerinin üyeleriyle etkileşimleri (onların gizlilik politikalarına ve başka bir ülkede konumlanmış iseler geçerli yasalarına tabidir) de dahil olmak üzere diğer kaynaklardan veya üyenin denetiminde olduğu düşünülen diğer kaynaklardan (kısmen veya tamamen) edinilen bilgileri toplayabilir. Bunlara ek olarak Octet Express, kalite ve eğitim amaçlı ya da kendini korumak için, üyeyle veya üye adına hareket eden herhangi bir kişiyle yapılan telefon görüşmelerini izleyebilir ya da kaydedebilir. Octet Express üye ile iletişim kurduğunda, önceden bildirilmeden veya uyarılmadan iletişimin dinlenebileceğini, izlenebileceğini veya kaydedilebileceğini üye kabul etmiş olur.

DİĞER KAYNAKLARDAN ALINAN BİLGİLER:

Octet Express, üye eğer paylaşılmasına izin verdiyse, diğer kaynaklardan üye bilgilerini alabilir. Buna, kamuya ait veritabanları ve ticari veri toplayıcıları gibi mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler de dahildir.

Octet Express, ayrıca Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar Birliği Risk Merkezi ve kimlik doğrulama hizmetleri gibi üçüncü taraflardan da üye hakkında bilgi edinebilir. Üyeler sosyal medya siteleri (örneğin; Facebook ve Twitter) gibi üçüncü taraflarca saklanan belirli kişisel bilgilerine Octet Express’in erişimini sağlayabilirler. Octet Express tarafından alınacak bu bilgiler, sosyal medya sitesine göre değişiklik gösterebilir ve söz konusu site tarafından denetlenir. Üye, üçüncü tarafın yönettiği bir hesabını Octet Express hesabıyla ilişkilendirerek ve Octet Express’i söz konusu bilgilere erişim için yetkilendirerek, Octet Express’ın bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde bilgilerini toplayabileceği, saklayabileceği ve kullanabileceğini kabul eder.

ÜYENİN MOBİL CİHAZ KULLANIMI:

Üyeler, mobil uygulamalar veya mobil cihazlar için optimize edilmiş web siteleri aracılığıyla bir mobil cihazı kullanarak Octet Express Ödeme Hizmetleri’ne erişebilirler. Bu Gizlilik Politikası’nın hükümleri, tüm mobil erişim türleri ve mobil cihaz kullanımları için de geçerlidir.
Üye, Octet Express’in mobil uygulamasını indirdiğinde veya kullandığında ya da mobil cihazlar için optimize edilmiş Octet Express web sitesine veya portalına eriştiğinde, Octet Express cihazın tek tanıtıcısı da dahil olmak üzere konum ve mobil cihaz bilgilerini alabilir. Octet Express bu bilgileri üyelerine reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi konuma dayalı hizmetler sunmak için kullanabilir.

TOPLANAN BİLGİLERİ KULLANMA ŞEKLİ

Octet Express’in kişisel bilgileri toplamaktaki öncelikli amacı, üyelerine güvenli, kolay, verimli ve özelleştirilmiş bir deneyim sağlamaktır. Octet Express bu bilgileri aşağıda belirtilen şekillerde kullanabilir:
Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni ve müşteri desteğini sağlama;
üye işlemlerini gerçekleştirme ve işlemlerle ilgili bildirimler gönderme;
hesap oluşturma ve parola sıfırlama işlemleri de dahil olmak üzere kimlik teyit etme;
itirazları çözme, ücretleri tahsil etme ve sorunları giderme;
politikaların veya geçerli üyelik sözleşmelerinin ihlalini algılamak, önlemek veya buna ilişkin çözüm yolları bulmak;
kullanıcı deneyimini özelleştirerek Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni geliştirmek;
Octet Express Ödeme Hizmetleri’nin performansını ölçmek ve içeriklerini ve uygulamalarını geliştirmek;
bilgi teknolojisi altyapısını yönetmek ve korumak;
üyelerin iletişim tercihlerine uygun bir şekilde hedefe yönelik pazarlama ve tanıtım hizmeti sunmak, uygulama güncelleme bildirimleri sağlamak ve promosyon teklifleri göndermek;
telefon numaralarından sesli arama yaparak, kısa mesajla (SMS) veya e-posta iletisiyle üyelerle iletişim kurmak;
Kredibilite ve ödeme gücü denetimleri gerçekleştirmek ve bilgilerin doğruluğunu onaylamak için karşılaştırma yapmak ve üçüncü taraflarla teyit etmek.
Octet Express, üyelerle hesapları hakkında bilgi vermek, hesaplarıyla ilgili sorunları gidermek, bir itirazı çözmek, ödenmesi gereken ücretleri veya paraları tahsil etmek, araştırma ve anketler aracılığıyla fikirlerine başvurmak için ya da hesaplarına hizmet sağlamak üzere gerekli olan diğer durumlarda elektronik yollarla veya normal postayla iletişim kurabilir. Ek olarak üyelere kupon, indirim ve promosyon sunmak veya Octet Express Ödeme Hizmetleri ve Octet Express kurumsal ailesinin hizmetleri hakkında bilgilendirmek için iletişim kurabilir. Son olarak Octet Express, politikalarını, geçerli yasaları veya üye ile yapmış olduğu sözleşmeleri uygulamak için gerekli olması halinde üyeleriyle iletişime geçebilir. Octet Express, telefon aracılığıyla iletişime geçerken üyelerine mümkün olan en etkili şekilde ulaşmak için otomatik veya önceden kaydedilmiş aramaları ve metin iletilerini kullanabilir ve üyeler de bunları almayı kabul ederler. Mümkün olduğunda ve yasalar izin verdiğinde üyeler bazı yazışmaları almayı reddedebilirler.

PAZARLAMA

Octet Express üyelerin kişisel bilgilerini, üyenin açık izni olmadan üçüncü taraflara pazarlama amaçları doğrultusunda satmaz veya kiralamaz. Üye bilgilerini diğer şirketlerden topladığı bilgilerle birleştirebilir; Octet Express Ödeme Hizmetleri’ni, içeriğini ve reklamlarını geliştirmek ve kişiselleştirmek için kullanabilir.
Octet Express üyelerinin iletişim tercihlerine saygı duymaktadır. Uygulamaları aracılığıyla bildirimler almak istemeyen üyeler, Octet Express ile iletişime geçerek tercihlerini ayarlayabilirler.

KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA VE SAKLAMA ŞEKLİ

Bu Gizlilik Politikası’nda belirli bir kişiyle ilişkilendirilebilecek ve bu kişiyi tanımada kullanılabilecek bilgiler için “kişisel bilgiler” terimi kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler belirli bir kullanıcıyı belirtmemesi amacıyla anonimleştirilmiş bilgiler içermez.
Üyelerin kişisel bilgileri, Türkiye’de ve Avustralya’da bulunan Octet tesislerindeki kendi veya sözleşmeli hizmet sağlayıcılarının bilgisayarlarında saklanır ve işlenir. Zarar, kötüye kullanım, yetkilendirilmemiş erişim, açıklama ve değişiklik risklerini azaltmak üzere fiziksel, teknik ve yönetici güvenlik önlemleri kullanılarak bu bilgiler korunur. Başvurulan bazı koruyucu yöntemler, güvenlik duvarları ve veri şifrelemeleri, veri merkezlerine fiziksel erişim kontrolleri ve bilgi erişim yetkilendirme kontrolleridir.

ÇEREZLER

Octet Express, zaman zaman, çerez adı verilen ve bilgisayarlara giriş ya da diğer bilgileri saklamaya yarayan bir internet yazılımı kullanmaktadır. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarın sabit diskine aktardığı bir miktar bilgidir. Octet Express çerezleri üye erişimini kolaylaştırmak ve hizmetlerin üye ihtiyaç ve bilgilerine uyarlanması için kullanılmaktadır. Bazı hizmetlerın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla üyelere, bir çerez içinde saklanmış bir ID ya da şifre edinme seçeneği önerilmektedir. Bu sayede siteye geri dönüş yapıldığında tekrar giriş yapılmasına ihtiyaç kalmamaktadır. Çerezlerin içinde kredi kartı numaraları saklanmamaktadır. Octet Express tarafından kurulmuş olan bir çerezi diğer internet siteleri okuyamamakta ve üyenin bilgisayarına diğer siteler tarafından yazılmış çerezler de Octet Express tarafından okunamamaktadır. Birçok internet sunucusu çerezleri kabul etmek için kurulmuştur. Üyeler çerezleri reddetmek için sunucularını ayarlayabilirler ve Octet Express portalını ve web sitesini kullanmaya devam edebilirler ancak bu durumda erişim daha yavaş ve daha az kullanışlı olabilmektedir.
Octet Express sitesindeki çerezler kişisel bilgileri saklamaz ve ifşa etmez. Çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için kullanılmamaktadır. Octet Express portalı ve web sayfaları çerezler aracılığıyla daha kolay ve etkin kullanılabilir ancak, bu bilgiler kesinlikle hiçbir şekilde üçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz.

BİLGİLERİN KORUNMASI VE AKTARILMASI

Octet Express üye bilgilerini güvende tutmak için uygun olan tüm önlemleri almakta ve bilgileri depolayan veya işleyen tüm üçüncü kişilerin de bunu yapmasını zorunlu kılmaktadır. İzinsiz erişim, değiştirme ve kötüye kullanımı önlemek amacıyla, üye bilgilerine erişim kısıtlıdır ve sadece Octet Express çalışanlarına ve temsilcilerine bilmeleri gerektiği ölçüde erişim izni verilmektedir.
Toplanan veriler herhangi bir şekilde kamuya açılmamaktadır; bununla beraber kanunen öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere gerektiğinde bazı bilgiler kamu kurumlarına iletilebilir.
Octet Express üye bilgilerini, bu bilgileri Octet Express adına işlemeleri için, yurtdışında bulunan bağlı şirketlerine veya güvenilir üçüncü kişilere veya Türkiye dışında yer alan sunuculara aktarabilir. Üyeler, Octet Express portalını veya web sitesini kullanarak veya Octet Express’e diğer yollardan bilgi sağlayarak, bilgilerini, bu Gizlilik Politikası ve yürürlükteki veri koruma yasaları ve düzenlemelerine uygun olarak aktarmasını onaylamış olmaktadırlar.
Birçok ülkedeki kişisel bilgilere yönelik yasal korumaların Türkiye’deki yasal düzenlemeler ile aynı olmadığı unutulmamalıdır. Dış ticaret işlemi yapan üyelerin kişisel bilgilerine başka bir ülkede iken, ilgili ülke yasalarına uygun olarak, o ülkedeki mahkemeler, emniyet ve ulusal güvenlik makamları tarafından erişilebilir. Türkiye dışında işlem yapan üyelerin bilgilerini korumak için Octet Express ve kurumsal ailesi her türlü önlemi almakta ve bu bilgilerin, o ülkenin resmi mercileri tarafından yapılacak yasal erişim talepleri haricinde, sadece Octet Express’in talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt etmektedir.
Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Octet Express web sitesine, portalına ve sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Octet Express’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını üyeler peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BİLGİLERİ DİĞER OCTET EXPRESS KULLANICILARIYLA PAYLAŞMA ŞEKLİ

Octet Express, üyelik sözleşmesi kapsamında temin etmiş olduğu bilgileri veya işlem güvenliğini artırmak için gereken diğer bilgileri, Octet Express kurumsal ailesine mensup kurumlara veya Octet Portalını kullanan diğer finansal kurumlara verebilir. Bu kurumlarla işlemin bloke edilmesi, başarısız olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, başarısız olan işlemle ilgili ayrıntıları paylaşabilir. Üyelere istenmeyen veya tehdit edici iletiler göndermek Octet Express politikalarına aykırıdır ve Üyelik Sözleşmesi’ni ihlal eder.
Bir üye üçüncü bir tarafa Octet Express üyesi olduğunun doğruluğunun teyidini talep ederse, bu talep Octet Express tarafından yerine getirilir.
Üyelerin ticaret yaptıkları alıcıların veya satıcıların kendi gizlilik politikaları vardır. Octet Express’in Üyelik Sözleşmesi, Octet Express Ödeme Hizmetleri sağlayan taraflar dışında işlem yapılan başka bir tarafın bu bilgileri amacı ne olursa olsun kullanmasına izin vermese dahi Octet Express, söz konusu tarafların bilgi koruma uygulamaları da dahil olmak üzere eylemlerinden sorumlu tutulamaz.
Üyelerin kredi kartı bilgileri Octet Express tarafından hiçbir şekilde görülmemekte ve depolanmamaktadır. Üyelerin kişisel bilgileri, üyenin açık izninin olmasının dışında, Octet Express ile ödeme yapılan veya alınan herhangi bir kişiye ya da Octet Express Ödeme Hizmetleri kullanan üçüncü taraflara açıklanmaz.

BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞMA ŞEKLİ

Octet Express üye bilgilerini aşağıdaki taraflarla paylaşabilir:
Octet ile sözleşmesi bulunan finansal kurumlar
Yasaların izin verdiği ölçüde, kredi kayıt büroları ve tahsilat kuruluşlar
Octet Express’in birleşmeyi veya devralmayı planladığı şirketler (Böyle bir birleşme gerçekleştiği takdirde, birleşmiş yeni kurumun üye kişisel bilgileriyle ilişkili olarak bu Gizlilik Politikası’nı uygulaması gerekecektir. Kişisel bilgilerin kullanımı bu politikaya aykırılık göstermesi durumunda, Octet Express üyelerine önceden bildirim yapacaktır)
Celp, mahkeme emri veya diğer yasal süreç, Octet Express veya bağlı şirketlerden biri için geçerli koşullar kapsamında emniyet teşkilatları, hükümet yetkilileri veya diğer üçüncü taraflar; yasalara veya kredi kartı kurallarına uymak için üye bilgilerinin paylaşılması gerektiğinde, fiziksel zarar veya finansal kaybı önlemek, şüpheli yasa dışı bir faaliyeti bildirmek veya Üyelik Sözleşmesi ihlâllerini soruşturmak üzere Octet Express kendi takdirine bağlı olarak kişisel bilgilerin ifşa edilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünde
Diğer bağımsız üçüncü taraflar, aşağıdaki amaçlar için:
Müşteri Hizmetleri: Üyelere hizmet sunmak veya itirazları çözmek (örneğin; faturalama veya işlemle ilgili itirazlar) de dahil olmak üzere müşteri hizmetleri amaçları için
Gönderim: Octet Express ile yapılan işlemlere ilişkin gönderim ve ilgili hizmetlerle bağlantılı olarak
Hizmet Sağlayıcıları: Octet Express ile sözleşme yapmış hizmet sağlayıcılarının fatura tahsil etme, pazarlama, müşteri hizmetleri ve teknoloji hizmetleri gibi işletme operasyonlarının desteklemesini sağlamak. Octet Express söz konusu hizmet sağlayıcılarının üye bilgilerini yalnızca Octet Express için gerçekleştirdikleri hizmetler doğrultusunda, kendi yararlarını gözetmeksizin kullanmalarını zorunlu kılar.

KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞME VEYA BİLGİLERİ DEĞİŞTİRME/GÜNCELLEME YÖNTEMİ

Üyeler diledikleri zaman hesaplarına giriş yaparak, hesap ayarlarını ve profillerini gözden geçirebilir ve düzenleyebilirler. Üyeler Octet Express portal veya web sitesi aracılığıyla hesaplarını kapatabilirler. Octet Express hesabının kapatılması durumunda bu hesap veritabanında “Kapalı” olarak işaretlenir ancak işlemlerin tamamlanması, Octet Express ücretlerinin tümünün tahsil edilmesi, itirazların çözülmesi, sorunların giderilmesi, her türlü soruşturmaya yardımcı olunması, dolandırıcılığın önlenmesi, Octet Express Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanması veya yasalar gereği ya da yasaların izin verdiği şekilde diğer işlemlerde bulunmak için üyenin kişisel bilgileri belirli bir süre tutulabilir.

GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Octet Express işbu Gizlilik Politikası’nı, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Octet Express Gizlilik Politikasını değiştirmesi durumunda, değişiklikler kişisel verilere de uygulanacaktır.

GİZLİLİKLE İLGİLİ SORULAR İÇİN OCTET EXPRESS’LE İLETİŞİM

Bu Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa 0212 275 23 05 numaralı telefon veya octet@octet.com.tr e-posta adresi ile bize ulaşmanız gerekir.
Octet Express Üyeleri, Octet Express web sitesi ve/veya portalı üzerinde ilk işlemlerini yaptıkları anda işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaklardır.