Kredi Notu ve KOBİ’ler

• Gece yol alırken farları yanmayan bir otomobil kullanmak ister misiniz?

Yol almak ileriye doğru gitmektir. Birlikte yol aldıklarınızı ve kendinizi güvende hissetmek için önünüzü görmeniz gerekir. Gece yol alıyorsanız mutlaka fara ihtiyaç duyarsınız.

İş hayatı hep gece yol almaya benzer. Önünüzde ne var, yol düz mü, çukurlu mu, daha da beteri önünüzde uçurum mu var? Önünüzü, geleceği görebilmek, en azından tahmin edebilmek için mutlaka bazı araç ve gereçlere ihtiyacınız var. Geceleri yol alırken nasıl ki farları yanmayan bir otomobili kullanmak istemezsiniz, aynı şekilde işletmenizi yönetirken de önünüzü göremeyecek bir durumda olmak istemezsiniz.

İşte burada işin içine biraz matematik giriyor. “Tarih tekerrürden ibaret” varsayımına dayanarak, geçmişi anlayabilirsek, geleceği de öngörebiliriz. O nedenle, geçmişte meydana gelmiş olumsuz olayların koşullarına bakarak, aynı koşulların oluşmaya başlamasını veya oluştuğunu gözlemlediğimiz hallerde, alarm çanlarının çalması gerekir. Örneğin, kredi veren kuruluşlar, bir işletmeyi değerlendirirken o işletmenin verilerini kullanarak, o işletmeye bir kredi değerliliği notu verirler. Bu not aslında o işletmenin ileriki bir tarihte ödeme güçlüğü içine düşme olasılığıdır. Geçmişte ödeme güçlüğü içine düşmüş işletmelerin verilerinden geliştirilen bir algoritmanın hesapladığı bir yüzdedir. Daha kolay anlaşılabilir hale getirmek amacıyla, bu yüzde bir nota dönüştürülür ve benzerlerinden oluşan bir küme içine yerleştirilir. “Bu işletmenin rating’i AA’dır” demek bunun ifadesidir.

• Kredi Notu
Günümüzün hızlı akan iş ortamında artık sadece tecrübe ve sezilerle iş yapmak, kredi vermek mümkün değil. Gelişen teknoloji ortamında verilen toplanması, depolanması ve bu verileri analitik yöntemlerle kullanarak kredi notu hesaplaması çok kolaylaştı.

Ülkemizde artık tüm bankalarla, bankalara bilgi sağlayan Kredi Kayıt Bürosu bireylerin ve işletmelerin kredi notlarını hesaplıyorlar ve finansal kurumlar kredi kararlarını bu nota göre veriyorlar. O nedenle, kredi almayı planlayan tüm bireyler ve işletmeler, kredi değerliliklerine dikkat etmeliler ve kredi notlarının yüksek çıkmasına gayret göstermeliler.

• Kredi Notu ve KOBİ’ler
Bu konuya özellikle, dünyanın hemen hemen her ekonomisinde gayrisafi milli hasılanın ve istihdamın çoğunu oluşturan ama kredi pastasının çok azından yararlanabilen KOBİ’lerin dikkat etmeleri gerekiyor. İşletme sermayelerini iyi yönetmeleri, hesaplarını düzgün tutmaları, finansal kurumlar tarafından talep edildiğinde şeffaf ve düzgün bilgi vermeleri KOBİ’lerin kredi pastasından daha çok pay almalarını sağlayacaktır.

Octet portalı sadece KOBİ’lerin değil, tüm boyuttaki işletmelerin işletme sermayelerini en etkin şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Hem de hiçbir yatırım ve işletme maliyeti olmaksızın. Günümüzün dinamik iş dünyasında işletme sermayesini etkin kullanarak kredi notunu yükseltmek için KOBİ’lerin artık dijital altyapılardan yararlanmaları gerekli.

Yazar: Dr. Selim Seval – Yönetim Kurulu Başkanı

Octet Blog’daki diğer yazıları okumak için https://www.octet.com.tr/blog/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Faaliyet Döngüsü ve KOBİ’ler

Tedarikçilerine ortalama 60 günde öderken, tahsilatlarını ortalama 90 günde yapan bir işletme aradaki 30 günün finansmanını bulmak zorunda. Bunu ya kredi alarak yapacaktır, ya da ortak cebinden karşılayacaktır. İş dünyamızdaki yaygın sorunlardan belki de en başta geleni sermaye yetersizliğidir. Ortak bu farkı cebinden sermaye olarak karşılayamayacağı için bankalardan kredi alma veya tedarikçilerine vade uzatma yollarını arayacaktır. Bir başka ifade ile bankalardan veya tedarikçilerinden kredi alacaktır.

Faaliyet döngüsü ne kadar hızlıysa işletme o kadar çok kâr eder. Dolayısıyla, faaliyet döngüsünü çok iyi yönetebilmelidir. Bunun için tahsilatlarını ne kadar çabuk yapabilirse, mallar stokta ne kadar az kalırsa ve ödemelerini ne kadar uzatabilirse kârı da o kadar çok olur. Küçük işletmeler için günün telaşında bunu planlamak çok kolay değil, hatta birçok büyük işletme dahi bunun sıkıntısını yaşar. Tedarikçilerin ne kadar hızlı mal sevk edeceği, üretimin ne kadar süreceği, stokların ne kadar bekleyeceği, tahsilatın ne kadar hızlı yapılacağı çoğu kez piyasa koşulları tarafından belirlenmekte. O nedenle, işletme yöneticisinin kontrol edebileceği unsurlarda çok etkin davranması gerekir.

Tahsilat başlı başına çok önemli bir konu. Müşteriler de aynı koşullarda çalışıyor, onlar da geç ödemek, erken tahsilat yapmak istiyorlar. Ayrıca tahsilat yapamama riski de var. Kendimizi sağlama almak, ama aynı zamanda müşterilere ödeme kolaylığı sunmak gerekli. Öte yandan cebimizden çıkmamak üzere tedarikçilere de erken ödeme fırsatı vermemiz gerekli. Böylelikle bilançonun, yani terazinin her iki tarafında da lehimize avantaj sağlayarak, işletme sermayesi yönetimi yapmamız gerekir. Az önce sözünü ettiğim gibi, hele küçük işletmelerde, günün telaşı içinde bu dengeyi oluşturmak çok zor.

Dijital Octet Portalı erken, kolay ve güvenli tahsilat sağlamak için ülkemizde var olan çoğu bankacılık ürününü tek bir yerde toplarken, işletmeye maliyeti olmaksızın tedarikçiyi mutlu edecek ödeme yöntemini yine tek bir yerde sunuyor.

Çağımız dijital çağ. Pandemi koşulları dijitalleşme sürecini hızlandırdı, hayatlarımıza yeni kolaylıklar geldi. Çoğumuz işimizi evden ve cep telefonumuzdan yönetebilir olduk. Ama bunun için gerekli araçlara ihtiyacımız var. Türkiye’de ve dünyada 1000’lerce işletme tarafından kullanılan Octet Portalı, ticaretinizi ve işletme sermayenizi etkin yönetebilmeniz için geliştirilmiş, size maliyeti olmayan bir dijital araç.

Yazar: Dr. Selim Seval – Yönetim Kurulu Başkanı

Octet Blog’daki diğer yazıları okumak için https://www.octet.com.tr/blog/ adresini ziyaret edebilirsiniz.